Félag eldri borgara Selfossi
FEB Selfossi

SAGA FEÁLGSINS

    Skrifaðu þinn texta hér.

 

 

Fyrstu skrefin voru

Dagskrá og kaffi hjá kvenfélagi Selfosskirkju

1966 - 1977

 

Svo kom

Styrktarfélag aldraðra á Selfossi 

1977 - 1980

 

Sem síðan varð að

Félag eldri borgara Selfossi

1980  

 

 

Árið 2020 mun félagið verða 40 ára.

 

 

Logo félagsins var hannað af þeim Ólafi Th. Ólafssyni og Sveini Sveinssyni

 

 

 

Frú Stefanía Gissurardóttir prestfrú stóð fyrir því árið 1966 að stofna Kvenfélag Selfosskirkju, fljótlega eftir stofnun félagsins datt þessum ágætu félagskonum í hug,  að gott væri að gleðja eldri borgara á einhvern hátt, samkomuhald með dagskrá og kirkjukaffi var svo í framhaldi af þessu haldið árlega fyrir eldri borgara fram til ársins 1976.  

 

Í byrjun árs 1977 fól sveitastjórn Selfoss 10 manna starfshóp undir forystu Jóns B. Stefánssonar þáverandi félagsmálastjóra, að sinna málefnum fyrir eldri borgara og fékk félagið nafngiftina Styrktarfélag eldri borgara á Selfossi.

 

Stefnan tók að þróast og  stungið var upp á leikhúsferðum, síðan bættust við hljóðfæraleikarar til að spila undir almennum söng og síðan kom hver uppákoman á fætur annari,  upplesarar komu í heimsókn félagsmönnum til skemmtunar, fljótlega bættist föndur við og síðan fótsnyrting og strax á fyrsta starfsári bauð Guðmundur Tyrfingsson hópferðabíl til dagsferðar og hefur sú hefð haldið alla tíð síðan að GT bílar bjóða félögum í haustferð.  Sveitarstjórnarmönnum var umhugað um að yfirfæra þennan félagsskap úr opinberri forsjá  yfir í frjálsan félagsrekstur.

 

Styrktarfélag aldraðra á Selfossi hélt síðan stofnfund í Selfossbíói 25. september 1980 og segja má að Jón B. Stefánsson sé einskonar guðfaðir þessarar starfsemi þar sem hann sá um undirbúning að stofnun félagsins og auk þess fylgdist hann vel með starfseminni fyrstu árin á eftir.  

 

Einar Sigurjónsson var kosin á þessum stofnfundi formaður félagsins og gengdi hann því hlutverki frá 1980 til 1995 eða í 15 ár.  

 

Félagið var í örum vexti og á 15 ára afmæli félagsins 1995 tekur Böðvar Stefánsson við formanninum og nafnabreyting gerð á félaginu sem breyttist úr því að vera styrktarfélag í það sem það er í dag Félag eldri borgara Selfossi  (FEB Selfossi).  Böðvar hélt utan um formanninn í 4 ár.

 

Árið 1999 tekur Hjörtur Þórarinsson við formanninum og heldur honum til ársins 2013 eða í 14 ár, að Sigríður J. Guðmundsdóttir (Sirrý Guðmunds) tekur við keflinu og lætur um leið gera lagabreytingu um að kjörtímabilið verði 2 ár og að enginn sitji lengur í stjórn félagsins en þrjú kjörtímabil sem gerir 6 ár í stjórnarsetu og sat hún frá 2013 til 2019 eða í 6 ár.

 

Hand in people encouragement help.
 

 

 

Markmið Félags eldri borgara á Selfossi (FEB Selfossi).

 

 

a) vekja athygli og auka skilning almennings, ríkis og sveitafélags á þörfum eldri borgara.

 

b)  stuðla að aukinni þjónustu fyrir eldri borgara.

 

c)  skipuleggja og framkvæma tómstunda- og félagsstarf meðal eldri borgara.

 

d)  vinna að öðrum þeim málum, sem til hagsbóta teljast fyrir eldri borgara.

 

Gerður var þjónustusamningur við Sveitafélagið Árborg sem hefur verið í gildi frá 1. janúar 2003.  Þar segir m.a.   

 

Félagið tekur að sér skipulagningu og framkvæmd tómstundastarfa fyrir eldri borgara á Selfossi.  

 

Félagið mun leggja áherslu á að úrval námskeiða og tækifæra til frístundaiðkunar sé eins fjölbreytt og kostur er.

 

Félagið setur upp námskeið, sér um auglýsingar og aðra kynningu, útvegar leiðbeinendur og annað er þarf þannig að starfið geti farið vel og skipulega fram".

 

 

 

 

 

Elderly people